سهیل محمدی از شهر شیراز


از چه سالی دانش‌آموز کانون بوده‌اید؟

از اواسط سال سوم دبیرستان به طور مستمر در آزمون‌ها شرکت کردم.


از کدام‌یک از کتاب‌های کانون به طور کامل استفاده کردید؟

دفتر برنامه‌ریزی

مجموعه طبقه‌بندی شده زیست پیش‌دانشگاهی

کتاب‌های سه سطحی زیست‌شناسی


در آزمون‌های مؤسسات دیگر نیز شرکت کرده بودید؟

در 5 آزمون سنجش و 2 آزمون یک موسسه دیگر شرکت کردم.


آیا پشتیبان ویژه داشتید؟

علیرضا احمدخانی رتبه 10 منطقه یک ، کنکور94 پشتیبان ویژه‌ام بود.


از مشاوره و راهنمایی پشتیبان ویژه رضایت داشتید؟

راهنمایی ایشان در نحوه‌ی برنامه‌ریزی و مطالعه بسیار مؤثر بود.


مشاهده کارنامه ها در کانون : کلیک کنید