نوروز 96

تحلیل آزمون 15 مردادششم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 15 مردادششم دبستان از نگاه دبیران را اینجا مشاهده کنید..پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در  کتاب خودآموزی وارد کنید.تحلیل آزمون 15 مردادششم  دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 15 مردادششم  دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 15 مردادششم  دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 15 مردادششم  دبستان از نگاه دبیران


تکنولوژی زیستی از زیست شناسی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سجاد عبیری