نوروز 96

تحلیل آزمون 15 مرداد چهارم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 15 مرداد چهارم دبستان از نگاه دبیران را اینجا مشاهده کنید...پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در  کتاب خودآموزی وارد کنید.


تحلیل آزمون 15 مرداد چهارم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 15 مرداد چهارم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 15 مرداد چهارم دبستان از نگاه دبیران


10 نکته طلایی در تحلیل آزمون و کارنامه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( نوروز 96)
دبیر : محمد معافی