تمرینات رکابزنان المپیکی ایران در جاده‌های ریو

سه رکابزن المپیکی ایران با تمرین در جاده‌های ریو برای رقابت استقامت جاده آماده می‌شوند.

سه رکابزن المپیکی ایران با تمرین در جاده‌های ریو برای رقابت استقامت جاده آماده می‌شوند.

به گزارش ایسنا. تیم ملی دوچرخه سواری ایران در اولین روز بازیهای المپیک باید در بخش استقامت جاده به رقابت بپردازند.
از این رو آروین گودرزی، میر صمد پورسیدی و قادرمیزبانی سه نماینده جاده ایران تمرینات خود را در جاده‌های ریو دنبال می‌کنند.

مسابقه تایم تریل نیز ۴ روز بعد از استقامت جاده برگزار می‌شود اما هنوز فدراسیون دوچرخه سواری نماینده ایران در این ماده را معرفی نکرده است.

منبع :