جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

گزارش تصویری جشن ششم و نهم تیزهوشان پسر - 14 مرداد

جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

بنیاد علمی آموزشی قلم چی 14 مرداد 1395، میزبان پسران کانونی‌ ششمی و نهمی‌هایی بود که در آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی قبول شده اند. جشن مشابه برای دختران کانونی نیز، 15 مرداد 1395 برگزار خواهد شد. در ویژه نامه ی تیزهوشان و سایت کانون، نام تک تک دانش آموزانی که در این آزمون‌ها قبول شده اند آمده است.گزارش این جشن در زیر آمده است:

جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95


جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95


جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

در بخشی از این مراسم، کاظم قلم‌چی به سخنرانی پرداختند که بخشی از صحبت های ایشان در زیر آمده است:

هر چند شما دانش‌آموزان موفق به قبولی در آزمون تیزهوشان یا نمونه دولتی شدید ولی لزوما و حتما نمی توان گفت که درسال های آتی به ویژه در ورود به دانشگاه موفق خواهید شد. این موضوع به عوامل زیادی وابسته است از جمله ادامه و تداوم همراهی اولیا با شما و تداوم تلاش خودتان. به این پدیده رشد ناموزون گفته می شود به این که افرادی که عقب هستند گاه موفق به سبقت گرفتن از دیگران می شوند. اگر غفلت کنید یا خانواده ها کمتر حمایت کنند یا دچار رخوت و سستی شوید از باقی عقب می مانید. امروزه به این نتیجه رسیده‌اند که حتی بهره ی هوشی نیز یک موضوع فرهنگی است برمبنای تحقیقات مهم اگر دانش آموزی به موفقیت می رسد به این دلیل است که این افراد والدین برتری دارند.

جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

عوامل موفقیت دانش‌آموزان

اولین عامل موفقیت محیط است و در محیط نیز اولین و مهمترین نقش را اولیا دارند و سپس دوستان. هیچ چیزی حتی دبیران نیز به اندازه ی اولیا نقش آموزشی مهم ندارند. شما که فرزندانتان در این آزمون‌ها موفق شده‌اند، قطعا کارهایی را برای فرزندانتان کرده اید که دیگران نکرده اند. از جمله‌ی این کارها عبارتند از کتاب خواندن توسط اعضای منزل، همراهی آن‌ها در خرید کتاب، داستان خواندن برای آن‌ها در کودکی و گفتگو با فرزندتان. در گفتگو، دامنه ی لغات دانش آموزان افزایش می یابد و در نتیجه مفاهیم ذهنی آن ها افزایش می یابد. سپس استدلال در این دانش آموزان افزایش می یابد. به این دلایل است که به اولیا توصیه می‌کنیم با فرزندانشان به گفتگو بنشینند. سطح علمی اولیا در موفقیت فرزندانشان موثر است ولی مهمتر از آن زمان گذاشتن برای فرزند است. مادر به جز محبت و پدر به جز کسب درآمد برای خانواده، دارای تفکر و دانش و تجربه هستند. از اولیا می خواهم در دوره ی متوسطه نیز فرزندانشان را رها نکنند.

عامل دوم زحمت و تلاش است.

عامل سوم مهارت های فراشناختی است.

فراشناخت یعنی کمک به دانش آموزان تا بتوانند در مورد روش‌های مطالعه و یادگیری خودشان به طور واضح صحبت کنند. تعریف منفعل فراشناخت عبارتست از تفکر در مورد تفکر. تعریف فعال فراشناخت عبارتست از این‌که بدانید چگونه مطالب علمی را یاد می‌گیرید؟ چگونه حفظ می کنید چگونه مساله حل می کنید ،چگونه تصمیم می گیرید و به نوعی فراشناخت همان مدیریت تفکر است یعنی بدانید که هر درس را چگونه یاد می گیرید. روش مطالعه‌ی هر کسی متفاوت از دیگری است. شما دانش‌آموزان باید روش‌های موفق خودتان را کشف کنید.

محمد استاد محمدی رتبه 1 کنکور ریاضی 91 بیان می کرد که وقتی تابستان سال کنکور تمام شد می دانستم تک تک دروس را چگونه بخوانم. یعنی روش مطالعه خود را در تک‌تک درس‌ها یافته بود و این یعنی داشتن فراشناخت.  امیدوارم تابستان که تمام می‌شود شما هم مانند محمد استاد محمدی بدانید در هر درس چگونه به نتیجه می‌رسید. هر کدام از دانش‌آموزان جواهری منحصر به فرد هستند و وظیفه اولیا و مشاوران و پشتیبان‌ها کشف آن‌هاست.

یکی از کارهایی که اولیا می توانند و باید انجام دهند این است که با دانش آموزان صحبت کنند و از آن ها بخواهند روش های موفق خودشان را بشناسند و بتوانند توضیح دهند. معلم و اولیا وظیفه دارند به دانش آموزان کنند تا روش های خودشان را کشف کنند.

کسی که می تواند روش کار خودش را توضیح بدهد و دانش آشکار دارد در مورد روش‌های مطالعه‌اش موفق‌تر می‌شود و موفقیت او تداوم پیدا می‌کند.

جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

عوامل موفقیت از منظر یک تحقیق بین‌المللی

نتیجه‌ی یک تحقیق بین‌المللی در مورد پیشرفت دانش‌آموزان به دو نکته اشاره دارد اول بازخورد مداوم به افراد (آزمون‌های برنامه‌ای 2 هفته یک‌بار کانون) و دوم فراشناخت

تاثیرگذارترین و اولین استراتژی برای پیشرفت دانش‌آموزان ارائه‌ی بازخورد مکرر به دانش‌آموزان است و این موضوعی است که اخیرا در تحقیقات به آن رسیده‌اند در صورتی که ما 22 سال است که در کانون هر 2 هفته یک‌بار به شما بازخورد نتیجه و آزمون خودتان را ارائه می‌دهیم.

یکی دیگر از مهمترین عواملی که در ادامه‌ی موفقیت این دانش‌آموزان موثر است تداوم در تلاش و تداوم در شرکت در آزمون‌ها و پیوستگی با برنامه‌ی راهبردی است. معین فلاحت گر از پنجم دبستان در آزمون‌های کانون شرکت کرد و حتی با این که تیزهوشان قبول نشد به شرکت در آزمون ها ادامه داد و غیبت هم نداشت تا این‌که نفر اول ایران در کنکور شد. از شما می‌خواهم که به تلاش و روش‌های موفق خودتان ادامه دهید و از اولیا نیز می‌خواهم همراهی با دانش‌آموزانشان را ادامه دهند.

دومین عامل عوامل فراشناخت است این که دانش آموز به طور واضح بتواند بگوید در چه زمانی بهتر یاد می گیرد این که بداند چگونه یاد می گیرند و روش های موفق او چیست.

از ویژگی‌های اولیای برترها این است که به فرزندشان افتخار و اعتماد می‌کنند و مطمئن باشید دانش‌آموزان هم پاسخ مناسبی به اعتماد شما می‌دهند. اولین کسی که باید به این دانش‌آموزان که درس می‌خوانند افتخار کنند، اولیای آن‌ها هستند. شما فرزندان اگر اینجا هستید مدیون والدین خودتان هستید فکر و اندیشه ی اولیا و فرهیختگی و دانایی آن‌ها سبب موفقیت شما شده است که ارزشمندی دانش و تلاش را به شما گفته اند و شما را تشویق و همراهی کرده‌اند و موفقیت هیچ کدام از شما تصادفی نبوده و امیدوارم به موفقیتتان روز به روز و سال به سال ادامه دهید.

جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

در حاشیه‌ی جشن:

جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

شور و شوق اولیا در ثبت خاطرات جشن فرزندانشان- جشن تیزهوشان پسران کانون 14 مرداد 1395

جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

در ویژه نامه ی تیزهوشان و سایت کانون، نام تک تک دانش آموزانی که در این آزمون‌ها قبول شده اند آمده است.


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب