توزیع 60 دستگاه ویدئو پروژکتور درمدارس استان ایلام

مدیرکل آموزش وپرورش استان ایلام از توزیع60دستگاه ویدئو پروژکتور در بین مدارس متوسطه دوم مناطق محروم استان خبرداد.مدیرکل آموزش وپرورش استان ایلام از توزیع60دستگاه ویدئو پروژکتور در بین مدارس متوسطه دوم مناطق محروم استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا ،علی بیرانوند اظهارکرد:در راستای توسعه عدالت آموزشی در سطح استان و از محل اعتبارات اختصاص یافته از سوی استانداری ایلام ،تعداد 60 دستگاه ویدئو پروژکتور خریداری و بین مدارس متوسطه دوم مناطق محروم استان توزیع شد.

  مدیرکل آموزش وپرورش استان ایلام تصریح کرد : بیشتر مدارس استان ایلام  به ویژه مناطق محروم دربعد فضا های آموزشی وتجهیز امکانات آزمایشگاهی، ورزشی وهوشمندسازی نیازمند به تخصیص اعتبارات بیشتری هستند؛ که امیدواریم در آینده نزدیک با جذب این اعتبارات از وزارتخانه و سایر نهادها و ارگان ها تجهیزات بیشتری خریداری و در اختیار مدارس محروم استان قرار دهیم.   

   وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که بتوانیم تمام مدارس استان را ازحیث امکانات و تجهیزات نوین آموزشی تجهیزنماییم، تا همکاران در سطح استان بتوانند با بهره گیری از وسایل و تجهیزات بیشتر،گامی مؤثر و مفید در راستای استفاده از روش های نوین تدریس ویادگیری بردارند.

منبع :