برگزاری دوره توجیهی مجمع مدرسین پیشتاز و فرزانه

دوره توجیهی مجمع مدرسین پیشتاز و فرزانه سراسر کشور امروز چهارشنبه 13 مرداد در سازمان دانش آموزی مرکز برگزار شد.دوره توجیهی مجمع مدرسین پیشتاز و فرزانه سراسر کشور امروز چهارشنبه 13 مرداد در سازمان دانش آموزی مرکز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، دوره توجیهی مجمع مدرسین پیشتاز و فرزانه سراسر کشور با حضور 32 نفر از استانها و مسئولان سازمان دانش آموزی مرکز در ساختمان این سازمان  امروز چهارشنبه 13 مرداد برگزار شد.

 

در این جلسه توجیهی یک روزه که پیش درآمدی برای برگزاری اردوی ملی مربیان پیشتاز و فرزانه سراسر کشور است قرار است اعضای حاضر در چهار گروه تخصصی طناب و گره، امداد و نجات، مخابرات و جهت یابی و صف جمع برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.

 

اردوی ملی مربیان پیشتاز و فرزانه سراسر کشور از 25 مرداد در اردوگاه شهید باهنر تهران آغاز می شود.

منبع :