با دانش آموزان برتر استثنایی امسال (کنکوری‌های 95) آشنا شوید

در این مطلب با 27 نفر از دانش آموزان برتر استثنایی کانونی در سال 95 در 3 بخش نابینایان و کم بینایان، معلولین جسمی حرکتی و ناشنوایان و کم شنوایان در رشته‌های انسانی، تجربی و هنر آشنا می‌شوید.

در این مطلب با 27 نفر از دانش آموزان برتر استثنایی کانونی در سال 95 در 3 بخش نابینایان و کم بینایان،  معلولین جسمی حرکتی و ناشنوایان و کم شنوایان در رشته های انسانی، تجربی و هنر آشنا می شوید.


چند کار ویژه:

* دانش آموزان نابینا و کم بینا در روز کنکور می توانند از منشی و دفترچه ی بریل کنکور به طور هم زمان جهت خواندن و پاسخ دادن به سوالات بهره ببرند. این داوطلبان استفاده از منشی را همواره در آزمون های برنامه ای کانون تجربه کرده اند و با آن آشنایی کامل دارند. اما استفاده از دفترچه ی بریل، پدیده ای تازه و استرس آور است که هیچ کدام از داوطلبان پیش از کنکور تجربه نمی کنند.

بدین منظور برای چهارمین سال متوالی برای 19 نفر از این دانش آموزان برتر، جهت آشنایی با کنکور به خط بریل و کاهش استرس سرجلسه ی آزمون، دفترچه ی بریل کنکور سال های گذشته ارسال گردید.با دانش آموزان برتر استثنایی امسال (کنکوری‌های 95)  آشنا شویدبا دانش آموزان برتر استثنایی امسال (کنکوری‌های 95)  آشنا شویدبا دانش آموزان برتر استثنایی امسال (کنکوری‌های 95)  آشنا شویدبا دانش آموزان برتر استثنایی امسال (کنکوری‌های 95)  آشنا شویدبا دانش آموزان برتر استثنایی امسال (کنکوری‌های 95)  آشنا شویدبا دانش آموزان برتر استثنایی امسال (کنکوری‌های 95)  آشنا شوید