ادامه آموزش زبان‌های چینی و ژاپنی در مدارس ترکمنستان

طرح آموزش زبان‌های آسیای شرقی که به صورت آزمایشی یا زبان چینی و ژاپنی شروع شده بود، امسال نیز در مدارس برخی شهرهای ترکمنستان پیگیری می‌شود.طرح آموزش زبان های آسیای شرقی که به صورت آزمایشی یا زبان چینی و ژاپنی شروع شده بود، امسال نیز در مدارس برخی شهرهای ترکمنستان پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا به نقل از آسیا نیوز، وزارت آموزش ترکمنستان از تداوم آموزش  زبان چینی و ژاپنی در مدارس استان‌های پنجگانه این کشور در سال تحصیلی جدید خبر داد.

  طرح آموزش زبان های آسیای شرقی که به صورت آزمایشی یا زبان چینی و ژاپنی شروع شده بود، امسال نیز در مدارس برخی شهرهای ترکمنستان پیگیری می شود.     مسئولان آموزشی این کشور هدف خود را از آموزش این زبان ها در مدارس، آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان ترکمنستانی با فرهنگ و زبان آسیای شرقی و به تبع آن افزایش تعاملات اقتصادی و فرهنگی با آنان عنوان کرده است.     به گزارش آسیا نیوز، چین و ژاپن در سال های گذشته ارتباطات تجاری اقتصادی زیادی با ترکمنستان داشته اند.  

منبع :