رکورد ملی پرتاب نیزه ایران شکسته شد.

به گزارش ایسنا، در دومین روز رقابت‌های لیگ برتر دوومیدانی کشور، رکورد ملی پرتاب نیزه ایران شکسته شد.

ایوب آرخی موفق شد با ثبت رکورد 76 متر و 20 سانتی‌متر علاوه بر کسب عنوان قهرمانی این ماده رکورد ملی پرتاب نیزه را نیز جابجا کند.

رکورد پیشین این ماده با 75 متر و 70 سانتی‌متر، در اختیار خود آرخی بود.

صبح امروز نیز در ماده 10 کیلومتر پیاده‌روی حمیدرضا زورآوند موفق شد رکورد باشگاهی این ماده را جابجا کند.

لیگ برتر دوومیدانی در مرحله اول و در بخش مردان دوشنبه 11 مرداد ماه آغاز شد.

منبع :