تصاویرفوران آتشفشان رینجانی که ده‌هاپرواز را دراندونزی لغو کرد

خاکسترهای ناشی از فعال شدن کوه آتشفشانی رینجانی در اندونزی فعالیت فرودگاه شهر لومبوک و چند مسیر پروازی را مختل کرده است.

تصاویرفوران آتشفشان رینجانی که ده‌هاپرواز را دراندونزی لغو کرد

خاکسترهای ناشی از فعال شدن کوه آتشفشانی رینجانی در اندونزی فعالیت فرودگاه شهر لومبوک و چند مسیر پروازی را مختل کرده است. 

تصاویرفوران آتشفشان رینجانی که ده‌هاپرواز را دراندونزی لغو کرد

تصاویرفوران آتشفشان رینجانی که ده‌هاپرواز را دراندونزی لغو کرد

مقام‌های اندونزی  اعلام کردند فعالیت فرودگاه لومبوک با توجه به فعالیت‌های آتشفشانی در کوه جزیره رینجانی مختل شده و برخی از خطوط هوایی پروازهای خود را لغو و یا در مسیر پرواز به جزیره پر رفت وآمد بالی تغییر داده‌اند.