موبایل چرخ دار با قابلیت حمل بار

ژاپنی‌ها گوشی هوشمندی را طراحی کرده اند که قادر به حمل بار و رفتن به سمت کاربر خود است.

موبایل چرخ دار با قابلیت حمل بار

ژاپنی ها گوشی هوشمندی را طراحی کرده اند که قادر به حمل بار و رفتن به سمت کاربر خود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم موبایلی را مشاهده می کنید که به تازگی توسط یک شرکت ژاپنی طراحی شده و دارای دو چرخ است که به وسیله آن حرکت کند.

از ویژگی این گوشی هوشمند، گرفتن برنامه برای جابجایی برخی از اجسام به مسیرهای مشخص در داخل خانه است.  

اگر کاربر به گوشی دور باشد و پیام یا تماسی حاصل شود، این موبایل برای متوجه کردن کاربر خود به سمت او حرکت می کند.

همچنین زمانیکه از زنگ ساعت آن برای بیدار شدن استفاده کنیم، در زمان به صدا در آمدن به سمت جلو عقب حرکت می کند تا به گونه ای از دست کاربر خود فرار کند و او را به طور کامل از خواب بیدار کند.