آموزش نکات مفهوم سرعت و عوامل مؤثر بر سرعت-شیمی

شیمی پیش

کنکوری‌های عزیز رشته ریاضی و تجربی

برای آمادگی شما در آزمون 15 مرداد در فایل پیوست نکات مفهوم سرعت و عوامل مؤثر بر سرعت آورده شده است.

در آزمون‌های تابستان می‌توانید از گزیده نکات کتاب آبی شیمی پیش‌دانشگاهی برای یادگیری نکات سینتیک شیمیایی استفاده کنید.

فایل های ضمیمه
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب