نوروز 96

آموزش نکات مفهوم سرعت و عوامل مؤثر بر سرعت-شیمی

شیمی پیشکنکوری‌های عزیز رشته ریاضی و تجربی

برای آمادگی شما در آزمون 15 مرداد در فایل پیوست نکات مفهوم سرعت و عوامل مؤثر بر سرعت آورده شده است.

در آزمون‌های تابستان می‌توانید از گزیده نکات کتاب آبی شیمی پیش‌دانشگاهی برای یادگیری نکات سینتیک شیمیایی استفاده کنید.

فایل های ضمیمه
مفاعیل از عربی 3 سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی