افتتاح 60 پروژه عمرانی دانشگاه پیام نور در هفته دولت

رئیس دانشگاه پیام نور از افتتاح پروژه‌های جدید عمرانی و رونمایی از دستاوردهای علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور در هفته دولت خبر داد.

رئیس دانشگاه پیام نور از افتتاح پروژه های جدید عمرانی و رونمایی از دستاوردهای علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور در هفته دولت خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر رستمی ابوسعیدی با اشاره به ویژه برنامه‌های دانشگاه پیام نور در هفته دولت گفت: همزمان با هفته دولت و در راستای تحقق رسالت‌ها و ماموریت‌های ویژه دانشگاه پیام نور در برقراری عدالت آموزشی و بهره گیری از سیستم‌های نوین آموزشی، علاوه بر افتتاح 60 پروژه عمرانی در سراسر کشور، مرکز آموزش زبان فارسی ویژه متقاضیان خارجی، مرکز آموزش زبان‌های خارجی، سامانه صدور گواهی‌نامه الکترونیک، تلویزیون تعاملی IPTV و محتواهای جدید تولید شده دانشگاه نیز رونمایی می‌شوند.

منبع :