تاریخ برگزاری آزمون ملی دندانپزشکی اعلام شد

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از برگزاری دو آزمون ملی دندانپزشکی و ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی بطور همزمان در 14 مرداد خبر داد.

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از برگزاری دو آزمون ملی دندانپزشکی و ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی بطور همزمان در 14 مرداد خبر داد.

دکتر محمد حسین پورکاظمی در گفت و گو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد: حدود 247 نفر در آزمون ملی دندانپزشکی و 112 نفر نیز در آزمون ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی شرکت کردند که هر دو آزمون بطورهمزمان پنج شنبه 14 مرداد در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: داوطلبان دو آزمون ملی دندانپزشکی و ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی براساس نمره اکتسابی در آزمون دسته بندی و دانشگاه محل تحصیل آنها مشخص خواهد شد.

 رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: نتایج دو آزمون ملی دندانپزشکی و ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی شهریور ماه اعلام خواهد شد.

منبع :