بکارگیری تکنیکی جدید برای تولید انبوه سلول‌های بنیادی

محققان موفق شدند با کشت سلول‌های بنیادی انسانی، به صورت سریع وارزان، سلول‌های بنیادی را به تولید انبوه برسانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روش های موجود کشت سلول های بنیادی گران قیمت است و به موادی تکیه دارند که برای استفاده بالینی در انسان ایمن و بی خطر نیستند. اما در روش جدید محققان از روشی استفاده کردند که به یک پروتئین مشتق از خون انسانی برای رشد سلول ها تکیه دارد.

این تکنیک می تواند میلیاردها سلول لازم برای بیماران را فراهم کند و از تمام پتانسیل موجود در زمینه سلول های بنیادی در پزشکی و پزشکی بازساختی استفاده کند. این پروتئین مشتق از خون انسانی، منجر به چسبیدن سلول های بنیادی به ظروف پلاستیکی مدیفه نشده کشت سلول و بافت می شود و بقای سلول های بنیادی را در شرایط سخت تضمین می کند.

این روش که در دانشگاه ناتینگهام ابداع شده است نیاز به پیش تیمار زیستی بستر ظروف برای چسبیدن سلول ها ندارد و مقرون به صرفه تر بوده و از نظر زمانی نیز به صرفه تر است. همچنین این تکنیک راه را برای تولید انبوه آسان و ارزان سلول های بنیادی هموار می کند.

منبع :