آموزش مفهومی زیست‌شناسی: پروتئین سازی

در آزمون‌های تابستان می‌توانید از کتاب آموزش مفهومی پروتئین سازی برای یادگیری نکات این مبحث استفاده کنید.کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

برای آمادگی شما در آزمون 15 مرداد در فایل پیوست نکات ریز موضوع تنظیم بیان ژن آورده شده است.

در آزمون‌های تابستان می‌توانید از کتاب آموزش مفهومی پروتئین سازی برای یادگیری نکات این مبحث استفاده کنید.

فایل های ضمیمه