هیجان‌انگیزترین مسیر شیشه‌ای جهان را ببینید

یک آسمانخراش در شهر شانگهای چین به مقصدی مهم برای گردشگرهایی که به دنبال هیجان هستند تبدیل شده است. این آسمانخراش در طبقه هشتاد و هشتم خود مرتفع‌ترین مسیر شیشه‌ای بدون نرده جهان را افتتاح کرده است.یک آسمانخراش در شهر شانگهای چین به مقصدی مهم برای گردشگرهایی که به دنبال هیجان هستند تبدیل شده است. این آسمانخراش در طبقه هشتاد و هشتم خود مرتفع‌ترین مسیر شیشه‌ای بدون نرده جهان را افتتاح کرده است.

هیجان‌انگیزترین مسیر شیشه‌ای جهان را ببینید

هیجان‌انگیزترین مسیر شیشه‌ای جهان را ببینید

هیجان‌انگیزترین مسیر شیشه‌ای جهان را ببینید

هیجان‌انگیزترین مسیر شیشه‌ای جهان را ببینید

هیجان‌انگیزترین مسیر شیشه‌ای جهان را ببینید

هیجان‌انگیزترین مسیر شیشه‌ای جهان را ببینید

کسانی که به آسمانخراش ۴۲۰ متری جینمائو می‌روند می‌توانند با خرید بلیط در طبقه هشتاد و هشتم راه رفتن در مسیری شیشه‌ای را تجربه کنند که هیچ نرده‌ای ندارد. برای ایمنی در این مسیر ۶۰ متری طناب حفاظتی برای هر فرد در نظر گرفته شده و افراد می‌توانند با وصل بودن این طناب تجربه‌ای مانند راه رفتن در هوا را داشته باشند. این مسیر شیشه‌ای در ارتفاع ۳۴۰ متری در نظر گرفته شده و بلیط آن ۵۸ دلار است. به صورت همزمان تا ۱۵ نفر می‌توانند این مسیر شیشه‌ای را تجربه کنند.