نوروز 96

آن‌‌‌سوی زحل؛ تصویری که هیچ‌وقت از روی زمین نمی‌توان دید

فضاپیمای کاسینی برای گرفتن این عکس در زاویه‌ای قرار گرفته که منظره بخش دور یا تاریک زحل را دیده است. منظره‌ای که هیچ ناظر زمینی قادر به مشاهده آن نیست.فضاپیمای کاسینی برای گرفتن این عکس در زاویه‌ای قرار گرفته که منظره بخش دور یا تاریک زحل را دیده است. منظره‌ای که هیچ ناظر زمینی قادر به مشاهده آن نیست.


آن‌‌‌سوی زحل؛ تصویری که هیچ‌وقت از روی زمین نمی‌توان دید


خانه تکانی مبحث محور
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( نوروز 96)
دبیر : سید رسول اسلامی