قهرمانی همیلتون در جایزه بزرگ آلمان

اتومبیلران انگلیسی در رقابت‌های جایزه بزرگ آلمان در جایگاه نخست قرار گرفت.

اتومبیلران انگلیسی در رقابت‌های جایزه بزرگ آلمان در جایگاه نخست قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، لوییس همیلتون با پشت سر گذاشتن نیکو رزبرگ در خانه اش قهرمان جایزه بزرگ آلمان شد.
رزبرگ آلمانی در جایگاه چهارم قرار گرفت و دنیله ریکاردو و مکس وراستاپن به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

منبع :