نوروز 96

«آیروژل» سبک‌ترین ماده شناخته شده در جهان!

سبک‌ترین ماده شناخته شده در جهان؛ آیروژل نام دارد که از دی اکسید سیلیکن ساخته شده است
سبک ترین ماده شناخته شده در جهان؛ آیروژل نام دارد که از دی اکسید سیلیکن ساخته شده است و 99% آنرا هوا تشکیل می دهد و آنقدر سبک است که گلبرگ ها را هم خم نمیکند!«آیروژل» سبک‌ترین ماده شناخته شده در جهان!


منبع :

پیوندهای کوالانسی و ترکیب های مولکولی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : احسان عزیزآبادی