«آیروژل» سبک‌ترین ماده شناخته شده در جهان!

سبک‌ترین ماده شناخته شده در جهان؛ آیروژل نام دارد که از دی اکسید سیلیکن ساخته شده است
سبک ترین ماده شناخته شده در جهان؛ آیروژل نام دارد که از دی اکسید سیلیکن ساخته شده است و 99% آنرا هوا تشکیل می دهد و آنقدر سبک است که گلبرگ ها را هم خم نمیکند!«آیروژل» سبک‌ترین ماده شناخته شده در جهان!


منبع :