یادگیری به روش نوابغ (5)

یکی دیگر از ترفند‌ها برای اتصال آموخته‌ها با هم، اتصال یک مطلب بسیار دشوار به چیزی است که شما به‌راحتی درک می‌کنید.

  • آیا می‌توانید آن را برای یک بچه‌ی پنج‌ساله توضیح دهید؟

یکی دیگر از ترفند‌ها برای اتصال آموخته‌ها با هم، اتصال یک مطلب بسیار دشوار به چیزی است که شما به‌راحتی درک می‌کنید. اگر شما مجبور باشید هر موضوعی که حالا یاد می‌گیرید به یک بچه‌ی 5 ساله بیاموزید، چه‌کار می‌کنید؟

این تمرین شما را مجبور به ساده‌سازی می‌کند. پیشنهاد من این نیست که مثلاً شما درس‌های شیمی دبیرستان را به یک دانش‌آموز کلاس اول تدریس کنید ولی اگر به ساده کردن چیزها برای خودتان عادت کنید، درک آن برای خودتان آسان‌تر خواهد شد. معمولاً بهترین راه برای یاد گرفتن چیزی آموزش آن است.