• یادگیری از طریق نمودار

ایجاد نمودار، ارتباط بین آموخته‌ها را نشان می‌دهد. اهمیت این روش در این است که راه‌های ممکن مخلتفی را که احتمالاً آموخته‌ها را به یکدیگر ارتباط می‌دهد کشف کنید، نه این‌که فقط نمودارهای مشابه را تکرار کنید. اگر ارتباطات گوناگونی بین آموخته‌های‌تان دارید و یکی از آن‌ها را فراموش کرده‌اید، از طریق آموخته‌های دیگر آن را به یاد خواهید آورد.

نمودار‌های مطالب درسی بر اساس ویژگی، زمان استفاده یا شباهت‌های دیگر آن‌هاست. اگر در حال یادگیری یک مبحث از کتاب شیمی یا فیزیک هستید، نمودار نشان می‌دهد که چگونه همه‌ی مطالب به هم مربوط هستند. معادلات بسیاری مشابه هم هستند یا از یکدیگر مشتق شده‌اند؛ بنابراین می‌توانید فرمول‌های پیچیده را با تبدیل آن‌ها به اشکال ساده‌تر، آسان‌تر یاد بگیرید.

حال و تمییز از عربی (‌نگاه به گذشته )‌
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : فرزاد قنبری