یادگیری به روش نوابغ (1)

اتصال آموخته‌ها به یکدیگر از طریق چیزی که قبلاً یاد گرفته‌اید.  • یادگیری از طریق استعاره

اتصال آموخته‌ها به یکدیگر از طریق چیزی که قبلاً یاد گرفته‌اید. معادلات پیچیده‌ی فیزیکی را به مسائل مشابه در زندگی واقعی ارتباط دهید. یک معادله‌ی دوجمله‌ای را به عنوان یک بازی ببینید. شما می‌توانید همین کار را با موضوعاتی دیگر نیز انجام دهید. اگر یک مطلب غیر قابل درک را به چیزی معمولی‌تر ارتباط دهید، فهمیدن آن آسان‌تر می‌شود. شما به طور مؤثر پلی بین آن‌چه به‌راحتی آموخته‌اید و آن‌چه در تلاش برای یادگیری آن هستید، می‌سازید.