شروع از تابستان

یادتان باشد زیاد خودتان را خسته نکنید. تفریح، استراحت و کلاس‌های فوق برنامه و در کنار آن مرور درس‌های سال قبل را داشته باشید.اگر در سال‌های قبل تجربه‌ی درس خواندن در تابستان را داشته باشید، امسال هم مشکلی نخواهید داشت؛ اما اگر امسال اولین سالی است که می‌خواهید درس بخوانید، باید با نیرو‌های منفی که شما را به استراحت تشویق می‌کنند مقابله کنید.

پیشنهاد مناسب برای شما دانش‌آموزانی که برای اولین بار می‌خواهید در تابستان درس بخوانید این است که برنامه‌ریزی خوب و دقیق داشته باشید و در کنار استراحت به مرور و برطرف کردن اشکالات درس‌های سال قبل خود بپردازید.

یادتان باشد زیاد خودتان را خسته نکنید. تفریح، استراحت و کلاس‌های فوق برنامه و در کنار آن مرور درس‌های سال قبل را داشته باشید.

روز اول که شروع می‌کنید بسیار سخت خواهد بود ولی تنها خودتان می‌توانید با این سختی مقابله کنید؛ زیرا وقت شما بسیار ارزشمند است.