کتاب شخصی خودتان را منظم بسازید

کتاب شخصی که دانش‌آموز باید در طول سال تحصیلی با آزمون دادن برای خود بسازد و از آن در طول سال تحصیلی استفاده کنند کتاب خودآموزی است.

کتاب شخصی که دانش‌آموز باید در طول سال تحصیلی با آزمون دادن برای خود بسازد و از آن در طول سال تحصیلی استفاده کنند کتاب خودآموزی است. از نامش مشخص است که باید خودمان آن را بسازیم و از آن یاد بگیریم. نگاهی کوتاه به مزایای این کتاب خالی از لطف نیست:

1. منبع خوبی برای دوران جمع‌بندی و امتحانات و مرور قبل از هر آزمون

2. پی بردن به دلیل اشتباه و کاهش اشتباهات در آزمون

3. جواب دادن به سؤالات مشابه در آزمون‌ها

کتاب خود را منظم بنویسید و در طول سال از آن استفاده کنید تا به مرور پیشرفت کنید و به هدف خود که گرفتن یکی از صندلی‌های یک دانشگاه خوب است برسید.