نگاهی دیگر به دفتر برنامه‌ریزی

همه‌ی کسانی که در کانون عضو می‌شوند از روزهای اول دفتر برنامه‌ریزی را تهیه کرده و با نحوه‌ی تکمیل آن آشنا می‌شوند.همه‌ی کسانی که در کانون عضو می‌شوند از روزهای اول دفتر برنامه‌ریزی را تهیه کرده و با نحوه‌ی تکمیل آن آشنا می‌شوند. با این دفتر هر دانش‌آموز برنامه‌ی خود را شخصی‌سازی می‌کند و مطابق با توانایی خود و عادت‌هایش در طول روز، زمان مطالعه‌اش را تنظیم می‌کند. برخی دانش‌‌آموزان نوشتن دفتر برنامه‌ریزی را کاری بیهوده می‌دانند و می‌گویند «ما که درس را مطالعه کرده‌ایم چه لزومی دارد آن را وارد دفتر کنیم؟» زمانی که درک درستی از توانایی مطالعاتی خودتان داشته باشید یعنی بدانید که هر روز چند ساعت مطالعه می‌کنید می‌توانید برنامه‌ریزی درستی برای رسیدن به هدفتان داشته باشید.

با نوشتن دفتر برنامه‌ریزی می‌توانید با خودتان رقابت کنید و هر روز و هر هفته نسبت به قبل میزان مطالعه‌تان را افزایش دهید. از طرفی می‌توانید تعادل بین درس‌ها را رعایت کنید و به هر درس به اندازه‌ی اهمیت آن بها بدهید. نگاهتان را به این دفتر تغییر دهید و به آن به عنوان دفتر خاطرات نگاه کنید. بعد از گذشت چند ماه و نهایتاً در پایان سال با ورق زدن این دفتر ساعت خواب، مهمانی، این‌که در هر روز چه کاری انجام داده‌اید و زمان اختصاص‌یافته به هر درس برای‌تان مشخص می‌شود.