نوروز 96

ویژگی‌های آزمون‌های برنامه‌ای چیست؟

دانش‌آموزان می‌توانند نتیجه‌ی عملکرد خود در آزمون را در عصر جمعه در هر نقطه‌ای از کشور که هستند مشاهده و دریافت کنند و بدون اتلاف وقت برای آزمون بعدی برنامه‌ریزی کنند.1) کارنامه‌ی کشوری در همان روز: دانش‌آموزان می‌توانند نتیجه‌ی عملکرد خود در آزمون را در عصر جمعه در هر نقطه‌ای از کشور که هستند مشاهده و دریافت کنند و بدون اتلاف وقت برای آزمون بعدی برنامه‌ریزی کنند.

2) استاندارد بودن سؤالات: تمام سؤالات بر اساس یک شیوه‌نامه‌ی مشخص طرح شده و پس از آنالیز کامپیوتری و بررسی سطح دشواری سؤالات آماده می‌شوند.

3) نهاد پشتیبانی: هر دانش‌آموز یک پشتیبان دارد که از جمله وظایف او عبارت است از: تماس هر دو هفته یک‌بار با دانش‌آموز و هر ماه یک‌بار با اولیا، انتقال آموزش و راهنمایی‌های لازم و کمک به پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز و....

4) جلسات پنج‌نفره و برنامه‌ریزی: در طول یک سال تحصیلی جلسات مختلفی با توجه به بازه‌ی زمانی مربوط برگزار می‌شود که دانش‌آموز را در جهت پیشرفت هر چه بهتر یاری می‌کند.

5) کتاب‌های طبقه‌بندی‌شده و ابزارهای آموزشی: تمام این موارد برای تثبیت آموخته‌ها و تسریع در یادگیری، تبدیل یادگیری ناقص به کامل و... مفید واقع خواهد شد.

حرکت نوسانی از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حمیدرضا بروشکی