آغاز راه با شروعی هدفمند

اینک آغاز راه است و آزمون‌های تابستان شروع شده‌اند. اگر برنامه را هدفمند شروع کنید، با انتخاب درست درس‌های نگاه به آینده و خواندن دقیق درس‌های نگاه به گذشته می‌توانید آغازی خوب داشته باشید.

آغاز راه با شروعی هدفمند

اینک آغاز راه است و آزمون‌های تابستان شروع شده‌اند. اگر برنامه را هدفمند شروع کنید، با انتخاب درست درس‌های نگاه به آینده و خواندن دقیق درس‌های نگاه به گذشته می‌توانید آغازی خوب داشته باشید.

نکاتی که باید در آغاز راه رعایت شود عبارت‌اند از:

1. انتخاب درس‌های نگاه به آینده با کمک پشتیبان

2. انتخاب منبع درست و تکمیل منابع در آغاز راه

3. هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی برای هر آزمون

4. ساعت مطالعه‌ی منظم حداقل 5 تا 7 ساعت

5. تکمیل دفتر برنامه‌ریزی و کتاب خودآموزی

اگر در این آغاز راه همه‌ی اصول مطالعه را رعایت کنی می‌توانی با نظم آغازی خوب داشته باشی و مهم‌تر از این‌ها تلاش و پشتکار توست که پایه و اساس کار خواهد بود. سال خوبی برایت آرزو دارم.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب
دینامیک (بخش دوم )فیزیک چهارم ریاضی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم رياضي)
دبیر : سیاوش فارسی