به تعادل مطالعاتی فکر کرده‌اید؟

آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده‌اید که اگر چشم چپ در صورت شما رشد می‌کرد و چشم راست‌تان به اندازه‌ی موقع تولد باقی می‌ماند چه اتفاقی می‌افتاد؟آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده‌اید که اگر چشم چپ در صورت شما رشد می‌کرد و چشم راست‌تان به اندازه‌ی موقع تولد باقی می‌ماند چه اتفاقی می‌افتاد؟ یا مثلاً اگر بین اندازه‌ی دست و پای‌تان تناسبی وجود نداشت با چه مشکلاتی مواجه می‌شدید؟

این‌جاست که موضوع تعادل و تناسب اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

برای گرفتن نتیجه‌ی مطلوب و مورد دلخواه در درس خواندن هم باید تعادل‌هایی رعایت شود. این تعادل‌ها جنبه‌های متفاوتی دارد از جمله:

  • تعادل در مطالعه‌ی تشریحی و تستی

  • تعادل در خواندن درس‌های عمومی و اختصاصی

  • تعادل مطالعه‌ی درس‌های پایه و سال چهارم

  • تعادل در ساعت استراحت و درس خواندن

  • تعادل در کلاس و آموزشگاه با مطالعه‌ی شخصی

  • و چندین مورد تعادل دیگر که ممکن است برای شخص شما وجود داشته باشد.

با رعایت تعادل‌های مطالعاتی کیفیت مطالعه‌ی خود را افزایش داده و نتیجه‌ی بهتری کسب کنید.