نشانه‌های افت تحصیلی دانش‌آموز

افت تحصیلی به معنای کاهش عملکرد درسی دانش‌آموزان از سطحی رضایت‌بخش به سطحی نامطلوب است .

نشانه‌های افت تحصیلی دانش‌آموز

افت تحصیلی به معنای کاهش عملکرد درسی دانش‌آموزان از سطحی رضایت‌بخش به سطحی نامطلوب است و نشانه‌های آن عبارت است از:

1- ناقص انجام دادن تکالیف درسی

2- انباشتگی وظایف و تکالیف تحصیلی با مشکل شدن درس‌ها

3- حضور نامنظم دانش‌آموز در مدرسه

4- کسل بودن و احساس خواب‌آلودگی

5- فاصله گرفتن با عوامل آموزشی مدرسه

6- به مرور مورد بازخواست قرار گرفتن از جانب والدین و معلم‌ها

7- دست کشیدن ناگهانی از تلاش و سعی برای رسیدن به موفقیت درسی

8- عدم تمایل به تحصیل

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب