نوروز 96

چرا در برنامه‌ی تابستان کانون نگاه به آینده اهمیت زیادی دارد؟

بخش نگاه به آینده‌ی برنامه‌ی راهبردی کانون در فصل تابستان یا بخش انتخابی برنامه در کنار بخش اجباری یعنی نگاه به گذشته به دلایل زیر از بخش نگاه به گذشته مهم‌تر است.بخش نگاه به آینده‌ی برنامه‌ی راهبردی کانون در فصل تابستان یا بخش انتخابی برنامه در کنار بخش اجباری یعنی نگاه به گذشته به دلایل زیر از بخش نگاه به گذشته مهم‌تر است:

الف- بخش نگاه به آینده در برنامه‌ی تابستان از ابتکارات کاربردی کانون فرهنگی آموزش برای خواندن مطالب جدید و نه تکراری سال گذشته است که از لحاظ محتوایی اهمیت دوچندان دارند. در تحقیقات علمی و پژوهشی این موضوع ثابت شده است که دانش‌آموزانی که در فصل تابستان تعدادی از درس‌های سال آینده را پیش‌خوانی می‌کنند وضعیت علمی و نمره‌ی ترازی بهتر و رتبه‌ی بهتری نسبت به هم‌کلاسی‌های خود دارند که صرفاً نگاه به گذشته را خوانده‌اند.

ب- طبیعت انسان در یادگیری همواره به دنبال مطالب نو و بدیع است. برای یادگیرنده تازگی مطالب یعنی نگاه به آینده‌ی برنامه‌ی تابستان هر چند حجم کم‌تری (نصف نیم‌سال) را دارد کمک بسیار زیادی به داوطلبان برای پیشرفت درسی در طول سال دارد.

اجرای این روش یعنی خواندن درس‌های نگاه به آینده در برنامه‌ی کانون برای حتی ضعیف‌ترین دانش‌آموزان در دورافتاده‌ترین نقاط کشور با کمک دی‌وی‌دی‌های مفهومی و کتاب‌های سبز کانون و کلاس به‌راحتی قابل اجراست.