کدام کتاب برای شروع مناسب است؟

نظرات متعددی در مورد انتخاب کتاب برای شروع وجود دارد. عده‌ای معتقدند چون اهداف بزرگی دارند و می‌خواهند به ترازهای بالا دست یابند باید با کتاب‌های سطح بالا شروع کنند.

نظرات متعددی در مورد انتخاب کتاب برای شروع وجود دارد. عده‌ای معتقدند چون اهداف بزرگی دارند و می‌خواهند به ترازهای بالا دست یابند باید با کتاب‌های سطح بالا شروع کنند. عده‌ای هم می‌گویند چون فقط توانایی حل سؤالات ساده را دارند باید از کتاب‌های ساده‌تر استفاده کنند و حل تمرینات پیچیده‌تر برای‌شان مفید نیست.

گروه سومی هم وجود دارند که می‌گویند بر اساس عملکرد خود در مدرسه و در آزمون‌های کانون باید کتاب مناسب را انتخاب کرد. تقریباً تمام دانش‌آموزان خواهان رسیدن به ترازهای بالا هستند ولی لزوماً کتاب‌های مناسب این سطح ترازی برای همه‌ی آن‌ها مناسب نیست. در مقابل تعدادی از دانش‌آموزان توانایی پاسخ‌گویی به کتاب‌های ساده‌تر را دارند اما تداوم استفاده از این کتاب‌ها باعث پیشرفت آن‌ها نخواهد شد؛ زیرا هر کتاب دانش‌آموز را به حد خاصی می‌رساند و برای فراتر رفتن از آن حد باید با کتاب دیگری تمرین کرد.

برای انتخاب کتاب نه توانایی خود را دست‌کم بگیرید و نه بلندپروازی کنید.