آیا از تابستان شروع کنم؟

امیدوارم از همین تابستان با برنامه‌ریزی درست پیشرفت درسی مناسبی را در تابستان و آغاز سال تحصیلی داشته باشید.

آیا از تابستان شروع کنم؟
  • من اولین سالی است که می‌خواهم در آزمون‌های تستی کانون شرکت کنم. برای موفقیت در آزمون‌های تستی چه کار کنم؟ آیا از تابستان شروع کنم؟

 آفرین به شما که برای پیشرفت درسی خودتان برنامه‌ریزی کرده‌اید. سعی کنید برنامه‌ریزی را از همین تابستان شروع کنید و برای موفقیت در تست‌زنی به موارد زیر توجه کنید:

1- کتاب درسی را به‌دقت بخوانید. از کتاب کار کانون تمرینات تشریحی مربوط به آن مباحث را حل کنید تا آموخته‌های شما تثبیت شود. بعد به سراغ تست‌ زدن مطلب مورد نظر بروید.

2- در آزمون‌ها در پاسخ دادن به سؤالات تستی به زمان آزمون توجه کنید.

3- در آزمون‌های تستی به سؤال‌هایی که مطمئن هستید جواب دهید. نباید به همه‌ی سؤالات آزمون پاسخ دهید.

4- هنگام خواندن سؤالات به صورت سؤال و فعل‌های آخر جمله دقت کنید.

5- از تکنیک ضربدر برای سؤالات وقت‌گیر و منها برای سؤالاتی که بلد نیستید استفاده کنید (تکنیک سرعت).

6- از هیچ سؤالی نخوانده رد نشوید.

7- هنگام پاسخ دادن به سؤالات عجله نکنید.

8- لازم است در سؤالات تستی به جواب آخر برسید.

امیدوارم از همین تابستان با برنامه‌ریزی درست پیشرفت درسی مناسبی را در تابستان و آغاز سال تحصیلی داشته باشید.