در مسیرِ کیفیت

تابستان امسال می‌تواند یک فرصت طلایی برای تسلط بر آن دسته از مطالب باشد که پایه‌ی یادگیری مطالب سال تحصیلی آینده است.تابستان امسال می‌تواند یک فرصت طلایی برای تسلط بر آن دسته از مطالب باشد که پایه‌ی یادگیری مطالب سال تحصیلی آینده است. باید نشانی این راهکار ارزشمند را در بخش نگاه به گذشته‌ی برنامه‌ی راهبردی جست‌وجو کنیم. بخش اجباری و غیر پوششی برنامه‌ی راهبردی می‌خواهد تا در کنار تکمیل یادگیری، تسلط بر مطالب سال گذشته و رفع اشکال، یک حرکت ارزشمند دیگر به برنامه‌ی کاری خود اضافه کنید: مرور مطالب پایه‌ای و مرور پیش‌نیازها.

تسلط داشتن بر پایه‌های مرتبط در هر مبحث، به معنی با کیفیت‌تر بودن یادگیری در همان مبحث است. امری که با وجود عدم یادگیری مطالب پایه‌ای مجبور خواهید بود که با صرف زمان بیش‌تر در طول سال تحصیلی، برای مرور مباحث قدیمی، خلأ  آن را جبران کنید. با توجه به برنامه‌ای که برای پیشرفت در طول سال در ذهن دارید، برنامه‌ی مطالعاتی تابستان با پوشش دادن مطالب پایه‌ای می‌تواند به‌خوبی مقدمه‌ی کیفیت یادگیری در طول سال را فراهم کند.

رد پای مطالب مشترک را در همه‌ی درس‌های تخصصی به‌سادگی می‌توان پیدا کرد. با برنامه‌ریزی درست و رعایت تعادل زمانی در بخش نگاه به گذشته برای پوشش دادن این مطالب نیز به‌سادگی می‌توانیم در فرصت سه‌ماهه‌ی تابستان به بخش بسیار زیادی از آن‌ها تسلط پیدا کنیم. بهتر کردن کیفیت یادگیری، اولویت سخت‌کوش‌ها در همه‌ی بازه‌های زمانی است.