وقت تمام

بعد از یک سال زحمت، تلاش، درس خواندن و برنامه‌ریزی، با شرکت در امتحان کنکور کارتان تا نیمه به انجام رسید؛ اما هم‌چنان تا پایان راه و دست‌یابی به پیروزی چندین قدم باقی مانده است.

بعد از یک سال زحمت، تلاش، درس خواندن و برنامه‌ریزی، با شرکت در امتحان کنکور کارتان تا نیمه به انجام رسید؛ اما هم‌چنان تا پایان راه و دست‌یابی به پیروزی چندین قدم باقی مانده است.

در امتحان کنکور شرکت کردید. اکنون زمان انتظار برای دست‌یابی به یک نتیجه‌ی مطلوب و مناسب است. بهترین کار شما در این زمان داشتن توکل بر خدا و اعتمادبه‌ نفس است؛ زیرا این شما هستید که بهتر از هر کسی به نتیجه‌ی کنکورتان آگاهید. این را فراموش نکنید که شما یک سال تحصیلی برای این موفقیت تلاش کردید؛ پس هر نتیجه‌ای که از این تلاش حاصل شود مسلماً شیرین خواهد بود.

در این یک ماه باقی‌مانده تا روز اعلام نتایج اعتمادبه‌نفس خود را حفظ کنید و هر روز این جمله را با خود تکرار کنید که پیروز این میدان شما هستید. مطمئن باشید ثمره‌ی هر تلاش و زحمتی کسب یک نتیجه‌ی دلخواه و عالی خواهد بود.