پیش‌شرط‌های موفقیت!

وقتی پدر و مادرم با لبخندی توأم با آرامش برایم دست تکان می‌دادند و برایم آرزوی موفقیت در کنکور را داشتند، در یک لحظه تمام آموخته‌های کانون در برابر چشمانم ظاهر شد.

پیش‌شرط‌های موفقیت!

وقتی پدر و مادرم با لبخندی توأم با آرامش برایم دست تکان می‌دادند و برایم آرزوی موفقیت در کنکور را داشتند، در یک لحظه تمام آموخته‌های کانون در برابر چشمانم ظاهر شد. 

من دانش‌آموز سخت‌‌کوشی بودم که توانسته بودم  با شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی و رعایت تکنیک ضربدر و منها و تکنیک زمان‌های نقصانی به مدیریت زمان خوبی در آزمون‌ها دست پیدا کنم. از پشتیبانم به‌خوبی یاد گرفته بودم که اضطراب و نگرانی را با خودنگاری تا حدود زیادی برطرف کنم و تعادل مطالعاتی را با استفاده‌ی منظم از دفتر برنامه‌ریزی حفظ کنم و با آزمون‌های جمع‌بندی 3 روز یک‌بار و تورق سریع در هفته‌های پایانی به موفقیت خودم بیش‌تر پی بردم. من نیز با خوشحالی از آن‌چه از کانون یاد گرفته بودم برای پدر و مادرم که همیشه شرایط مناسبی برای درس خواندن من در منزل فراهم کرده بودند و برای بدرقه‌ی من تا حوزه‌ی کنکور آمده بودند، دست تکان دادم و با اطمینان خاطر وارد حوزه‌ی کنکور شدم.