نوروز 96

انتخاب رشته‌ی آگاهانه، انتخاب آینده

پیش‌شرط برنده بودن تصمیم درست است و حالا برای مرحله‌ای که به اندازه‌ی کنکور ارزش دارد باید آماده باشیدپیش‌شرط برنده بودن تصمیم درست است و حالا برای مرحله‌ای که به اندازه‌ی کنکور ارزش دارد باید آماده باشید؛ مرحله‌ای که باید درست از آن بگذرید. اشتباه بزرگ بعضی این است که اهمیت انتخاب رشته را درک نمی‌کنند یا به اندازه‌ی کافی برای آن وقت و انرژی صرف نمی‌کنند؛ غافل از این‌که انتخاب رشته یعنی برداشت محصولی که کاشتیم. باید برای انتخاب رشته آگاهانه تصمیم بگیرید. در مورد انتخاب رشته بهتر است مشورت را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهید. اول از همه با پدر و مادر و سپس با افراد مجرب در این زمینه مشورت کنید.

به تکنیک‌های مهم در انتخاب رشته مانند هم‌ارزش بودن تمام انتخاب‌ها و مرتب کردنرشته‌ها بر اساس ترجیح و ترتیب و نه علاقه و و نیزجایگاه رشته‌های خاص و نیمه‌متمرکز در برگه‌ی انتخاب رشته و اجبار در ادامه‌ی تحصیل در رشته‌های روزانه در صورت قبولی و موضوعاتی مانند آن توجه کنید.

انتخاب رشته امری تخصصی است نه تجربی. باید در انتخاب رشته‌ی سراسری و انتخاب رشته‌ی آزاد تمام‌وقت، پاره‌وقت و پذیرش با سوابق تحصیلی صرفاً از نظر مشاوران معتمد و دارای تخصص، با توجه به نتایج سال‌های قبل آن‌ها بهره برد.

تکنولوژی زیستی از زیست شناسی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سجاد عبیری