دانشگاه اراک منتخب اجرای برنامه‌های مدیریت سبز در آموزش عالی

دانشگاه اراک برای اجرای برنامه‌های مدیریت سبز در مجموعه آموزش عالی انتخاب شد. دانشگاه اراک برای اجرای برنامه‌های مدیریت سبز در مجموعه آموزش عالی انتخاب شد.

 به گزارش ایسنا،  طی نامه‌ای در مورخ ششم مرداد ماه سال جاری از سوی دکتر محمد حسین امید، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به رییس دانشگاه اراک، این مجموعه به عنوان دانشگاه پیشرو در اجرای برنامه‌های مدیریت سبز در مجموعه آموزش عالی معرفی شد.

بنابر این گزارش، با عنایت به اینکه این دانشگاه پیشرو در اجرای برنامه‌های مدیریت سبز در مجموعه آموزش عالی کشور ارزشیابی شده است، لوح تقدیری با امضاء وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گردهمایی معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها در دانشگاه کردستان به ریاست دانشگاه اراک تقدیم خواهد شد.

منبع :

همایش جمع بندی دین و زندگی بخش سوم( تست کنکور خارج از کشور 94و95)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی چهارم دبیرستان)
دبیر : امین اسدیان پور