لوگوهای المپیک در طول تاریخ + عکس

تنها ۱۳ دوره المپیک لوگو داشته است.تنها ۱۳ دوره المپیک لوگو داشته است.

به گزارش ایسنا، المپیک ریو دوژانیرو جمعه هفته جاری در برزیل آغاز می‌شود. این بازی‌ها از سال ۱۹۶۸ در المپیک مکزیک با لوگوی مخصوص به خود برگزار شد. تاکنون ۱۳ المپیک لوگو داشته‌اند که در زیر به آنها اشاره می شود.

کبوتر صلح اولین لوگوی المپیک بود. مکزیک میزبان این رقابت‌ها در سال ۱۹۶۸ بود.

لوگوهای المپیک در طول تاریخ + عکس

اولین لوگو رسمی المپیک والدی نام داشت. مونیخ میزبان این رقابت‌ها در سال ۱۹۷۲ بود.

لوگوهای المپیک در طول تاریخ + عکس

المپیک ۱۹۷۶ مونترال لوگویی به نام آمیک داشت.

لوگوهای المپیک در طول تاریخ + عکس

میشا نام لوگو المپیک ۱۹۸۰ مسکو بود.

لوگوهای المپیک در طول تاریخ + عکس

المپیک ۱۹۸۴ لوس آنجلس لوگویی به نام سم داشت.

لوگوهای المپیک در طول تاریخ + عکس

هودوری نام لوگو بازی‌های ۱۹۸۸ سئول بود.

لوگوهای المپیک در طول تاریخ + عکس

بارسلونا با لوگویی به نام کوبی به استقبال المپیک ۱۹۹۲ رفت.

لوگوهای المپیک در طول تاریخ + عکس

لوگو بازی‌های ۱۹۹۶ آتلانتا ایزی نام داشت.

لوگوهای المپیک در طول تاریخ + عکس

اولی، سید و میلی نام لوگو المپیک ۲۰۰۰ سیدنی بود.

لوگوهای المپیک در طول تاریخ + عکس

 لوگو بازی های ۲۰۰۴ آتن آتنا و پووس نام داشت.

لوگوهای المپیک در طول تاریخ + عکس

بیبی، ژینگ ژینگ، هوآن هوآن، یینگ یینگ و نینی نام لوگو های المپیک ۲۰۰۸ بود.

لوگوهای المپیک در طول تاریخ + عکس

نام لوگو بازی‌های  ۲۰۱۲ لندن ونلاک و ماندوویل بود.

لوگوهای المپیک در طول تاریخ + عکس

 المپیک ریو نیز با لوگویی با نام وینیسیوس و تام برگزار می شود.

لوگوهای المپیک در طول تاریخ + عکس

منبع :