با کیفیت‌ترین عکس گرفته شده از آسمان آبی پلوتو را ببینید

ناسا تصویری را منتشر کرده که با کیفیت‌ترین عکس گرفته شده از اتمسفر آبی پلوتو تاکنون به حساب می‌آید.محققان می‌گویند که رنگ آبی جو پلوتو، به دلیل اجزایی است که در اتمسفر آن قرار دارد. مثل زمین، سیاره‌ی کوتوله‌ پلوتو هم جوی متشکل از نیتروژن دارد. واکنش این نیتروژن با نور فرابنفش خورشید و همچنین وجود متان در این واکنش، اجزایی بزرگ را در اتمسفر پلوتو به‌وجود آورده است.

رنگ آبی اتمسفر پلوتو، نشانگر ساختار و اندازه‌ی اجزای داخل اتمسفر آن است. آسمان آبی معمولا در نتیجه‌ی برخورد نور خورشید با اجزای خیلی کوچک به‌وجود می‌آید. روی زمین، این اجزا، مولکول‌های خیلی کوچک نیتروژن هستند. روی پلوتو، این اجزا کمی بزرگ‌تر هستند.

با کیفیت‌ترین عکس گرفته شده از آسمان آبی پلوتو را ببینید