سریعترین موجود زنده روی کره زمین

شاهین در پرواز‌های افقی خود میتوانند به سرعت ۱۱۵ کیلومتردر ساعت برسد

 شاهین در پرواز های افقی خود میتوانند به سرعت ۱۱۵ کیلومتردر ساعت برسد اما در زمان شیرجه زدن به سمت شکار سرعتش به ۳۸۹ کیلومتر بر ساعت میرسد

سریعترین موجود زنده روی کره زمین

سریعترین موجود زنده روی کره زمین


منبع :