مرحله عملی مسابقات آزمایشگاهی کشور در قزوین برگزار شد

در دومین روز از برگزاری مسابقات مرحله عملی چهاردهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشور برگزار شد.در دومین روز از برگزاری مسابقات مرحله عملی چهاردهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، در دومین روز از برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشور، مرحله عملی مسابقات با حضور 288 دانش آموز شامل 198 دانش آموز دختر و 90 دانش آموز پسر به میزبانی استان قزوین آغاز شد.

منبع :