تصاویر اتاق خوابی که در محل زندگی ۳۵ کوسه ساخته شده است

اپلیکیشن Airbnb اقدام به برگزاری یک قرعه‌کشی میان کاربران خود کرده که جایزه‌ای خاص دارد: اقامت سه روز در یک اتاق شیشه‌ای در محل نگهداری ۳۵ کوسه.

اپلیکیشن Airbnb اقدام به برگزاری یک قرعه‌کشی میان کاربران خود کرده که جایزه‌ای خاص دارد: اقامت سه روز در یک اتاق شیشه‌ای در محل نگهداری ۳۵ کوسه.

این اتاق با نمای ۳۶۰ درجه در میان سه میلیون لیتر آب آکواریومی در پاریس قرار گرفته و کسانی که موفق شوند اقامت در آن را برنده شوند سه روز را در آن می‌گذرانند

تصاویر اتاق خوابی که در محل زندگی ۳۵ کوسه ساخته شده است

تصاویر اتاق خوابی که در محل زندگی ۳۵ کوسه ساخته شده است