عکس : سفر به ماه

عکس روز نشنال جئوگرافیک عنوان «سفر به ماه» را دارد اما این تصویر ربطی به ماموریت آپولو و باقی قضایا نداشته و قاب خارق‌العاده از طبیعت است.

عکس : سفر به ماه

عکس روز نشنال جئوگرافیک عنوان «سفر به ماه» را دارد اما این تصویر ربطی به ماموریت آپولو و باقی قضایا نداشته و قاب خارق‌العاده از طبیعت است.
عکس : سفر به ماه