کشف ردپای ۱ متر و ۲۲ سانتیمتری دایناسور در بولیوی

پرس‌تی‌وی نوشت: یک راهنمای گردشگری بولیویایی فسیل 80 میلیون ساله رد پای یک گونه درنده دایناسور موسوم به آبلی سور را کشف کرده که یکی از بزرگترین انواعی است که تاکنون پیدا شده است.ین رد پا در حدود 64 کیلومتری شهر سوکره در مرکز بولیوی پیدا شد.

پیدا شدن آثار دایناسورها و بقایای اسکلت آنان در این منطقه که از خاک رس نرم پوشیده شده پیشتر نیز سابقه داشته است.

کشف ردپای ۱ متر و ۲۲ سانتیمتری دایناسور در بولیوی

به گفته سباستین ایپستیگوایا دیرین شناس آرژانتینی، این فسیل از سایر نمونه‌های یافت شده در منطقه بزرگتر است.

وی تصریح کرد: «این نمونه بزرگترین رد پای دایناسورهای گوشتخوار از پایان دوره کرتاسه در جنوب امریکا است.