آخرین مهلت ثبت اثر در سامانه الکترونیک جشنواره فارابی

رئیس دبیرخانه هشتمین جشنواره بین المللی فارابی گفت: زمان ثبت اثر در سامانه الکترونیک این جشنواره ساعت ۲۴ امشب به پایان می‌رسد.به گزارش خبرگزاری مهر، حسین میرزایی با اشاره به تعداد بالای آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره فارابی گفت: تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره با توجه به تغییر روش دریافت از مکتوب به الکترونیک بیش از حد انتظار بوده است.

وی افزود: مهلت ثبت آثار با توجه به درخواست ها و تماس های متعدد با دبیرخانه از روز ۳۱ تیر ماه به مدت یک هفته تمدید شد.

رئیس دبیرخانه هشتمین جشنواره بین المللی فارابی با بیان اینکه این مدت قابل تمدید مجدد نیست، تاکید کرد: تمامی پژوهشـگران حوزه علـوم انسـانی و اسـلامی در بخش داخلی تنها تا ساعت ۲۴ امشب ۶ مردادماه فرصت دارند آثار خود را شامل گـزارش نهایی پژوهش، پایان‌نامه و کتاب که در چهار سال گذشته (از ابتدای فروردین ۱۳۹۱ تا پایان اسفند ۱۳۹۴) انجام شده است، در سایت  جشنواره ثبت کنند.

منبع :