کشاورزی در زمان خشکسالی با کشف یک آنزیم مهم!

محققین استرالیایی آنزیمی را کشف کرده اند که به کمک آن می‌توان به هنگام خشکسالی، مکانیزم دفاعی محصولات را افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با گرم شدن کره زمین و گسترش خشکسالی در نقاط مختلف جهان، محصولات کشاورزی با آسیب جدی روبرو شده اند و عملا در بعضی از مناطق کره زمین، ادامه روند کشاورزی برای کشاورزان غیر ممکن شده است.

در واقع بسیاری از محصولات کشاورزی از قبیل برنج و گندم دارای مکانیزم دفاعی در برابر خشکسالی هستند اما زمانیکه فعال می شود، بسیار دیر است بدین ترتیب این محصولات قادر به حفظ خود در برابر خشکسالی نخواهند بود.

از این رو محققین دانشگاه ملی استرالیا آنزیمی را با نام فسفات SAL۱ شناسایی کرده اند که به کمک آن می توان محصولات کشاورزی را در وضعیت اولیه خشکسالی قرار داد تا مکانیزم دفاعی محصول افزایش یابد.

این آنزیم در حقیقت شبیه به یک سیستم «هشدار دهنده آتش» عمل می کند و با به کارگیری آن می توان شرایط شبیه به خشکسالی را در محصولات زودتر از زمان وقوع خشکسالی به وجود آورد تا برای یک دوره بلند مدت با وجود کمبود آب، محصول دارای مکانیزم دفاعی قوی باشد.  

با بکارگیری این تکنیک کشاورزان می توانند در فصول خشکسالی هم محصول خود را حفظ کنند.

منبع :