هوشمندسازی دبستان شهید فهمیده در شهرستان ازنا

هوشمندسازی دبستان شهید فهمیده در شهرستان ازنابنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبستان شهید فهمیده در شهرستان ازنا از توابع استان لرستان را هوشمندسازی نمود.

آقای علی محمد کاوه، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی درسال  1353 تاسیس شده  و در سال تحصیلی جاری 150 دانش آموز پسر را در پایه دبستان، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را دو دستگاه ویدئو پروژکتور،دو پرده هوشمند و دو دستگاه لپ تاپ ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 137/800/000 ریال (13میلیون و780 هزارتومان) می باشد که مبلغ 108/200/000 ریال (10میلیون و 820هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 29/600/000 ریال (2میلیون و 960هزارتومان) از سوی خانم خلیلی نماینده بنیاد درشهرستان ازنا پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 496 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان شهید فهمیده در شهرستان ازنا

هوشمندسازی دبستان شهید فهمیده در شهرستان ازنا