عرض تسلیت به همکارمان خانم زهراالسادات غیاثی

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت پدر گرانقدرتان را تسلیت و تعزیت عرض نموده ...همکار گرانقدر سرکار خانم زهراالسادات غیاثی 

مسئول گروه آزمون چهارم تجربیبا نهایت تاثر و تاسف درگذشت پدر گرانقدرتان را تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.


بنیاد علمی آموزشی قلم چی